ภาษาไทย | English

Subject -> ไม่สังกัดหมวด -> สาระความรู้สำคัญด้านสุขาภิบาลโรงอาหารAuthor สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Publisher สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ ไม่สังกัดหมวด
Subject heading -
Content ID­ 01000462
ISBN 000
Year publisher 2020-06-15
Number of pages 26
Description สาระความรู้สำคัญด้านสุขาภิบาลโรงอาหาร
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.15.251