ภาษาไทย | English

Subject -> การเกษตรและชีววิทยา -> คู่มือเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ปลาช่อนAuthor สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Publisher สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การเกษตรและชีววิทยา
Subject heading -
Content ID­ 01000473
ISBN 000000
Year publisher 2020-06-17
Number of pages 24
Description คู่มือเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ปลาช่อน
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.92.164.9