ภาษาไทย | English

Subject -> การเกษตรและชีววิทยา -> การผลิตข้าวพาร์บอยล์อย่างมีคุณภาพ parboiled 1 HDAuthor สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Publisher สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การเกษตรและชีววิทยา
Subject heading -
Content ID­ 01000477
ISBN 0000
Year publisher 2020-06-18
Number of pages 1
Description การผลิตข้าวพาร์บอยล์อย่างมีคุณภาพ parboiled 1 HD
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.107.142