ภาษาไทย | English

Subject -> การเกษตรและชีววิทยา -> ความต้องการข้าวพาร์บอยในตลาดโลก parboiled 2 HDAuthor สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Publisher สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การเกษตรและชีววิทยา
Subject heading -
Content ID­ 01000478
ISBN 0000
Year publisher 2020-06-18
Number of pages 1
Description ความต้องการข้าวพาร์บอยในตลาดโลก parboiled 2 HD
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177