ภาษาไทย | English

Subject -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> คู่มือ เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น ALRO 1 การออกแบบ สร้าง และการใช้งานAuthor สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Publisher สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
Subject heading -
Content ID­ 01000483
ISBN 0000
Year publisher 2020-06-18
Number of pages 76
Description คู่มือเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น ALRO 1 เล่มนี้ จัดทำขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจมีความเข้าใจในเทคนิคการออกแบบและสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น ALRO 1 ขึ้นมาใช้งานโดยเฉพาะเกษตรกร ซึ่งเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น ALRO 1 เป็นเครื่องมือในการปลูกข้าวที่สร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีช่างพื้นฐานที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และทำได้เอง โดยมีรายละเอียดของแบบก่อสร้าง วิธีการสร้าง การซ่อมแซม การบำรุงรักษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับชาวนาหรือผู้สนใจ ที่สามารถนำเทคโนโลยีในการปลูกข้าวไปใช้เพื่อลดต้นทุนการทำนาของตนเอง
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.127.73