ภาษาไทย | English

Subject -> การเกษตรและชีววิทยา -> คู่มือ การใช้ประโยชน์จาก บุกAuthor สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Publisher สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การเกษตรและชีววิทยา
Subject heading -
Content ID­ 01000484
ISBN 0000
Year publisher 2020-06-18
Number of pages 35
Description ประเทศไทยมีบุกสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติดี คือ บุกเนื้อทราย หรือ บุกไข่ (Amorphophallus muelleri) ซึ่งมีความต้องการของสายพันธุ์นี้สูงมากในตลาดต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น และยุโรป ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรไทย และผู้ประกอบการที่จะต้องร่วมมือกันพัฒนาตั้งแต่ต้นนำ การปลูก การจัดการแปลงปลูก และการเพิ่มผลผลิต การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคไทยมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีการแปรรูปผงบุกขั้นต้น (primary processing) และการเพิ่มมูลค่า (Value Added) ในประเทศไทย แทนการส่งหัวสดหรือแห้งไปต่างประเทศเพื่อให้แปรรูปเป็นผงและนำเข้ามาขายในประเทศไทยที่ราคาแพง
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.107.142