ภาษาไทย | English

Subject -> การเกษตรและชีววิทยา -> ยกระดับห่วงโซ่การผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน จากสวนปาล์มสู่ตลาดโลกAuthor สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Publisher สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การเกษตรและชีววิทยา
Subject heading -
Content ID­ 01000485
ISBN 0000
Year publisher 2020-06-18
Number of pages 20
Description โครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม มีองค์ประกอบที่สำคัญหลัก 4 ส่วน ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน กลุ่มผู้แปรรูปผลปาล์มสด กลุ่มผู้แปรรูปน้ำมันปาล์มดิบ และกลุ่ม ผู้แปรรูปอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.28.132.102