ภาษาไทย | English

Subject -> การเกษตรและชีววิทยา -> คู่มือการพัฒนาลานเทปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพAuthor สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Publisher สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การเกษตรและชีววิทยา
Subject heading -
Content ID­ 01000488
ISBN 9786163583727
Year publisher 2020-06-18
Number of pages 48
Description คู่มือการพัฒนาลานเทปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการบริหารจัดการลานเทปาล์มน้ำมันตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับลานเททะลายปาล์มนน้ำมัน จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งได้นำเสนอข้อมูลด้านการตรวจสอบ เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อให้คำรับรอง ข้อมูลการค้ำประกันสินเชื่อ จากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.) ข้อมูลลานเทที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และข้อมูลการสมัครสมาชิกสมาคม การค้าลานเทปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.205.26.39