ภาษาไทย | English

Subject -> การเกษตรและชีววิทยา -> เทคนิคการจัดการน้ำในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง Water 01 TESTAuthor สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Publisher สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การเกษตรและชีววิทยา
Subject heading -
Content ID­ 01000500
ISBN 0000
Year publisher 2020-06-18
Number of pages 1
Description เทคนิคการจัดการน้ำในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง Water 01 TEST
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.107.142