ภาษาไทย | English

Subject -> การเกษตรและชีววิทยา -> การเพาะเลี้ยงไรแดงเพื่อเป็นอาหารลูกปลา 1Author สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Publisher สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การเกษตรและชีววิทยา
Subject heading -
Content ID­ 01000502
ISBN 0000
Year publisher 2020-06-18
Number of pages 1
Description การเพาะเลี้ยงไรแดงเพื่อเป็นอาหารลูกปลา 1
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.60.197