ภาษาไทย | English
Author อดุล ขาวละออ
Publisher สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
Subject heading -
Content ID­ 01000528
ISBN
Year publisher 2020-11-02
Number of pages 154
Description หนังสือที่จะแนะนำคุณในด้านของการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน และการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้พัฒนาได้ดียิ่งขึ้น
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.224.117.125