ภาษาไทย | English

Subject -> ทั่วไป -> สอนให้ผู้เรียนเป็นจิตอาสา เล่มที่ 1Author อาจารย์ปริณุต ไชยนิชย์
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ ทั่วไป
Subject heading -
Content ID­ 01000530
ISBN 9786165825610
Year publisher 2021-06-10
Number of pages 69
Description การสอนนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย แตกต่างจากการสอนระดับอนุบาล ปรถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพราะการสอนผู้เรียนในระดับนี้ เน้นการอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเสริมพลังอานาจตนเอง หรือการเห็นคุณค่าตนเอง หากพวกเขาไม่เห็นคุณค่าตนเอง พวกเขาในวัยนี้โตพอที่จะมีอิสระในการล้มเลิกชีวิตตนเองกลางคัน ผู้เขียนเคยเจอบางคนถึงกับหยุดเรียน ติดยา ติดการพนัน ติดเพื่อน แย่กว่านั้นคือ ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย ทั้งหมดล้วนเป็นผลจากการไม่เห็นคุณค่าตนเองแทบทั้งสิ้น ดังนั้นการป้อนความรู้ให้ผู้เรียนท่องจา อย่างเดียว สาหรับผู้เขียนมันอาจไม่ได้ผลเท่ากับการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกไปสื่อสารกับสังคมให้ได้ว่า เรียนแล้ว ได้อะไรบ้าง วิธีการสื่อสารกับสังคมมีหลายวิธี ผู้เขียนเลือกให้ผู้เรียนได้ลองเป็นจิตอาสา เพราะจิตอาสา คือการรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้ที่เราไม่รู้จัก และความเห็นอกเห็นใจดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ หากผู้เรียนเห็นอกเห็นใจตนเอง หรือเห็นคุณค่าตนเองนั่นเอง ผู้เขียนจึงเฝ้าบ่มเพาะให้ผู้เรียนเป็นจิตอาสาทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา ด้วยวิธีการ ดังกล่าว ผู้เขียนขอเรียกวิธีการนี้ว่า “รูปแบบการสอนด้วยวิธีเสริมพลังอานาจตนเอง” มันได้ผลในความคิดของ ผู้เขียนและความตื้นตันทั้งหมดจึงถูกกลั่นออกมาเป็นทุกตัวอักษรของหนังสือเล่มนี้จากใจผู้เขียน
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208