ภาษาไทย | English

Subject -> ศิลปะและวัฒนธรรม -> คนไทยเชื้อสายเวียดนามในนครพนมAuthor รุ่งฤดี พิพัฒนกิจ
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ ศิลปะและวัฒนธรรม
Subject heading -
Content ID­ 01000533
ISBN 00
Year publisher 2021-08-03
Number of pages 72
Description โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อวัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายเวียดนาม อ.เมือง จ.นครพนม ได้จัดทำและเผยแพร่สื่อสารคดีจำนวน 5 ตอน ในมิติทางประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตและการดำรงอยู่ของคนไทยเชื้อสาย เวียดนามทั้ง 7 ชุมชน ผ่านช่องทางสื่อ Social Media ทั้ง Facebook และ Youtube ในชื่อว่า ซินจ่าว-สวัสดีเวียดนามนครพนม และเพื่อเป็นการขยายผลจากสื่อสารคดี ทางโครงการฯจึงได้จัดทำ E-book นี้ขึ้น ทางโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า E-book ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาค้นคว้าและเป็นเครื่องมือสำหรับการสืบค้นข้อมูลของคนไทยเชื้อสายเวียดน
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.15.251