ภาษาไทย | English

Subject -> การเกษตรและชีววิทยา -> พรรณไม้เทิดไท้องค์ราชันAuthor องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การเกษตรและชีววิทยา
Subject heading -
Content ID­ 01000534
ISBN 00
Year publisher 2021-08-03
Number of pages 224
Description เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นแบบอย่างของการ ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง เรียบง่าย ประหยัด และมีวินัย ทั้งยังเป็นพ่อที่มีความรักและห่วงใย ต่อพระราชโอรสและพระราชธิดา อีกทั้งพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้ราษฎรของพระองค์ได้ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงพระองค์ทรงศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริง และทรงพิสูจน์ พัฒนา แนวคิดต่างๆ จนมีความชัดเจน จึงทรงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์พระราชทานแก่ราษฎร เพื่อช่วยเหลือ แก้ไข และบรรเทาความทุกข์ร้อนให้ลดลง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรนั้นมากล้นเหลือคณานับ พสกนิกรชาวไทยทั้งปวงต่างซาบซึ้งและปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เป็นล้นพ้นที่ทรงเป็นพ่อหลวงของแผ่นดินโดยแท้จริง
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.215.79.204