ภาษาไทย | English

Subject -> การเกษตรและชีววิทยา -> การสร้างป่าเชิงนิเวศAuthor กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Publisher กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การเกษตรและชีววิทยา
Subject heading -
Content ID­ 01000536
ISBN 9786163166388
Year publisher 2022-06-08
Number of pages 78
Description กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำกินในพื้นที่ 227 ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) แล้วเสร็จมีจำนวน 316,560 ราย พื้นที่4.27ล้านไร่ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดังกล่าว ได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า ดูแลป่า และอยู่ร่วมกับป่าแบบพึ่งพากัน เพิ่มความสมบูรณ์ เพิ่มพูนความหลากหลายทางชีวภาพ และให้บริการทางนิเวศอย่างยั่งยืน
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.76.25