ภาษาไทย | English

Subject -> การเกษตรและชีววิทยา -> แมลงบางชนิดในเขตสงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทากAuthor กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Publisher กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การเกษตรและชีววิทยา
Subject heading -
Content ID­ 01000544
ISBN 9786163164612
Year publisher 2022-06-14
Number of pages 117
Description แมลง เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราว 80% ของสิ่งมีชีวิต บนโลกนี้โดยมีจำนวนชนิดที่พบแล้วประมาณ 2 ล้านชนิด และคาดว่าจะมีมากถึง 30 ล้านชนิด ทำ ให้มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ รูปร่าง สีสัน จึงเหมาะที่จะใช้แมลงเป็นสื่อในการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในการอนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศ ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในธรรมชาติ
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.207.90