ภาษาไทย | English

Subject -> การเกษตรและชีววิทยา -> คู่มือ การสำวจของป่าAuthor กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Publisher กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Access type­ หนังสือเผยแพร่
Subject­ การเกษตรและชีววิทยา
Subject heading -
Content ID­ 01000546
ISBN 9786163165688
Year publisher 2022-06-14
Number of pages 106
Description คู่มือ การสำวจของป่า ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นฐานการพัฒนาประเทศในทุกด้าน มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด และมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ของ ชาวชนบทในเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.65.63