ภาษาไทย | English

Subject -> นวนิยาย อ่านเล่น และนิทาน -> ยอดวรรณกรรมสมัยสุโขทัย
Rating :
Rating Average : 0.00


Reading   Borrow
Author อุทัย ไชยานนท์
Publisher สำนักพิมพ์ น้ำฝน
Access type­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
Subject­ นวนิยาย อ่านเล่น และนิทาน
Subject heading -
Content ID­ 02001127
ISBN 9747596415
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 144
Description ลักษณะวรรณคดีสมัยสุโขทัย เป็นประเภทร้อยแก้วส่วนใหญ่ที่มีจำนวนมากที่สุดคือ เรื่องศิลาจารึก ซึ่งวรรณคดีสมัยสุโขทัยแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1.ศาสนาและคติธรรม 2.พิธีกรรม 3.สดุดีวีรกรรม
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก วิบูลย์ วงศ์จริยกุล วันที่ 2020-12-31 19:47:07
 
 
100.28.2.72