ภาษาไทย | English

Rating :
Rating Average : 0.00


Reading   Borrow
Author น.พ. สมนึก ศิริพานทอง มานพ ประภาษานนท์
Publisher สำนักพิมพ์ น้ำฝน
Access type­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
Subject­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
Subject heading -
Content ID­ 02001131
ISBN 9746880268
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 105
Description หนังสือเล่มนี้ รวบรวมทั้งความรู้ การฝังเข็ม แบบจีนโบราณ ซึ่งมีหลักการและแนวคิดแบบจีนดั้งเดิมกับการฝังเข็มแนวใหม่ ซึ่งอธิบายดวยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการวิจัยมาแล้วมากมาย...
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.65.220