ภาษาไทย | English

Subject -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> สมเด็จพระศรีสุริโยทัย
Rating :
Rating Average : 0.00


Reading   Borrow
Author เทิดพงษ์ เผ่าไทย
Publisher สำนักพิมพ์ น้ำฝน
Access type­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
Subject­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
Subject heading -
Content ID­ 02001132
ISBN 9746880462
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 126
Description สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระเจ้าแปรต่างทรงช้างขับพล หนุนมาทันกันเข้าชนช้างกันตามแบบกลยุทธ์ในสมัยนั้น ข้างพระที่นั่งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสียที แล่นหนีช้างข้าศึก พระเจ้าแปรขับช้างไล่มา สมเด็จพระศรีสุริโยทัยเกรงพระสวามีจะได้รับอันตราย จึงขับช้างทรางเข้าขวางข้าศึกไว้ พระเจ้าแปรได้ทีฟันสมเด็จพระศรีสุริโยทัยด้วยสำคัญว่าเป็นชายสิ้นพระชนน์ซบลงกับคอช้าง...
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177