ภาษาไทย | English

Subject -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> ราชสกุลแพทย์ในพระองค์
Rating :
Rating Average : 0.00


Reading   Borrow
Author เล็ก พงษ์สมัครไทย
Publisher สำนักพิมพ์ น้ำฝน
Access type­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
Subject­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
Subject heading -
Content ID­ 02001137
ISBN 9747595397
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 111
Description ...แพทย์หลวง หรือ หมอหลวง... เป็นแพทย์ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปฏิบัติหน้าที่ในราชสำนัก การที่บุคคลใดจะได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นหมอหลวงแพทย์ประจำพระองค์ย่อมต้องประจักษ์ชัดในความสามารถทางการแพทย์ ความซื่อสัตย์สุจริตแห่งวิชาชีพ และเหนือสิ่งอื่นใด คือความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และจากประวัติศาสตร์นับแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน ราชตระกูล...สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ได้สืบทอดภารกิจการเป็นแพทย์ในพระองค์มาถึง 5 ชั่วรุ่น...
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก Torsak Deerajviset วันที่ 2021-05-24 19:41:06
 
 
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก Torsak Deerajviset วันที่ 2021-05-24 19:40:55
 
 
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก สุดใจ ธนไพศาล วันที่ 2021-01-17 21:33:09
 
ไม่ work เลยค่ะ เปิดอ่านไม่ได้เลยค่ะ
 
3.235.140.84