ภาษาไทย | English

Subject -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> บุคคลสำคัญของโลก
Rating :
Rating Average : 0.00


Reading   Borrow
Author อ.วิมล กุณราชา
Publisher สำนักพิมพ์ น้ำฝน
Access type­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
Subject­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
Subject heading -
Content ID­ 02001146
ISBN 9747595443
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 102
Description เรื่องราวชีวิตการต่อสู้ และผลงานของบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ใหญ่หลวงให้แก่มนุษยชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.140.84