ภาษาไทย | English

Rating :
Rating Average : 1.25


Reading   Borrow
Author ส.พลายน้อย
Publisher สำนักพิมพ์ น้ำฝน
Access type­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
Subject­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
Subject heading -
Content ID­ 02001147
ISBN 9747270269
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 95
Description ความจริงนั้น ผู้ที่จะได้ไปเกิดในศาสนาพระศรีอารย์ จะต้องเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีพื้นนิสัยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้แล้วชัดเจน ไม่ใช่เพียงแค่อธิษฐานว่าจะไปเกิดในศาสนาพระศรีอารย์แล้วก็จะไปได้ ...
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.204.167