ภาษาไทย | English

Subject -> การศึกษา -> English Grammar ทำอย่างไรจึงจะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
Rating :
Rating Average : 0.00


Reading   Borrow
Author ศิริพร
Publisher สำนักพิมพ์ น้ำฝน
Access type­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
Subject­ การศึกษา
Subject heading ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา, ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
Content ID­ 02001157
ISBN 9746881248
Year publisher 2005-07-01
Number of pages 200
Description หนังสือเล่มนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ การเทียบสระ พยัญชนะ การอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง และการสะกดคำ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร และการทำความเข้าใจในหลักภาษา "ไวยากรณ์" อันประกอบด้วย การใช้การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มกฎเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน การสร้างประโยค ข้อบังคับ และข้อยกเว้นต่างๆ...
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก Satita Naka วันที่ 2021-06-11 12:36:52
 
 
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก Satita Naka วันที่ 2021-06-11 12:36:22
 
 
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก ทิพจุฑา ทองอ่อน วันที่ 2021-06-03 21:55:04
 
กดแล้วไม่ขึ้นให้อ่านแล้วจะทำมาเพื่ออะไรคะ
 
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก Thavorn Pruekudom วันที่ 2018-09-23 13:50:40
 
ทำไมกดยืมแล้วไม่ขึ้นอะไรให้อ่านเลย หรือต้องมีอะไรเพิ่มเติม ไม่เข้าใจว่าเป็นที่โปรแกรมหรือเรา
 
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก ท็อปฟี่ แอน บีบอเบ้นซ์ วันที่ 2016-11-07 07:54:42
 
กดยืมแล้วไม่ขึ้นอะไรเลยค่ะ
 
44.220.62.183