ภาษาไทย | English

Subject -> การศึกษา -> สนทนาภาษาอังกฤษแบบ Kids' TalkReading   Borrow
Author อ.วิมล กุณราชา
Publisher สำนักพิมพ์ น้ำฝน
Access type­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
Subject­ การศึกษา
Subject heading -
Content ID­ 02001459
ISBN 9746891124
Year publisher 2005-10-12
Number of pages 183
Description หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นที่การสนทนาของเด็กๆ แบบที่ใช้พูดในชีวิตประจำวัน ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะได้รับความรู้ภาษาอังกฤษแล้ว ยัง ได้ทราบเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของเด็กๆ ที่แสดงออกมาในถ้อยคำสนทนาของพวก เขาอีกด้วย ดัวนั้นหนังสือเล่มนี้จึงไม่เน้นหนักในด้านไวยากรณ์มากนัก แต่มีอธิบายประกอบไว้บ้างเท่าที่จำเป็น รวมทั้งความหมายของคำศัพท์ที่สำคัญและน่าสนใจ และมีภาพประกอบสวยงามให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลินอีกด้วย
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.112.70