ภาษาไทย | English

Subject -> การศึกษา -> สุภาษิตไทย ฉบับสมบูรณ์
Rating :
Rating Average : 0.00


Reading   Borrow
Author อุทัย ไชยานนท์
Publisher สำนักพิมพ์ น้ำฝน
Access type­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
Subject­ การศึกษา
Subject heading -
Content ID­ 02001462
ISBN 9743893636
Year publisher 2005-10-12
Number of pages 179
Description สำนวนไทย ประกอบด้วย คำสุภาษิต คำพังเพยและคำอุปมาอุปไมย คำเหล่านี้เกิดจากการพูดจากันของคนเก่าที่ผ่านกาลเวลามานานพอสมควร บางที มีความหมายอื่นอยู่
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก สุพจน์ จิวโพธิ์เจริญ วันที่ 2020-05-26 10:34:58
 
 
3.236.112.70