ภาษาไทย | English

Subject -> การศึกษา -> ยอดวรรณกรรมสมัยอยุธยา
Rating :
Rating Average : 0.00


Reading   Borrow
Author อุทัย ไชยานนท์
Publisher สำนักพิมพ์ น้ำฝน
Access type­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
Subject­ การศึกษา
Subject heading -
Content ID­ 02001473
ISBN 9746880659
Year publisher 2005-10-12
Number of pages 214
Description วรรณกรรมสมัยอยุธยาเป็นวรรณกรรมรุ่นที่สองของไทยเราต่อจากสมัยสุโขทัย วรรณกรรมสมัยอยุธยามีการสานต่อวรรณกรรมสมัยสุโขทัยมาเป็นอย่างดี สมัยอยุธยานี้สามารถแบ่งวรรณกรรมออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงต้น ช่วงกลาง และช่วงปลาย...
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.112.70