ภาษาไทย | English

Subject -> การเกษตรและชีววิทยา -> การเลี้ยงปลาน้ำจืด
Rating :
Rating Average : 0.00


Reading   Borrow
Author สุทธิชัย ปทุมล่องทอง
Publisher สำนักพิมพ์ น้ำฝน
Access type­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
Subject­ การเกษตรและชีววิทยา
Subject heading -
Content ID­ 02001477
ISBN 9746880748
Year publisher 2005-10-12
Number of pages 240
Description หนังสือเล่มนี้รวบรุมปลาน้ำจืดต่างๆที่เป็นที่ต้องการของตลาด การเพาะเลี้ยง การดูแล เนื้อหาครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้สนใจที่จะเลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริม
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.52.135