ภาษาไทย | English

Rating :
Rating Average : 0.00


Reading   Borrow
Author รศ.ดร.บวรศักดิ์ ค้ำชู
Publisher สำนักพิมพ์ น้ำฝน
Access type­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
Subject­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
Subject heading -
Content ID­ 02001480
ISBN 9746881027
Year publisher 2005-10-12
Number of pages 359
Description ...
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.52.135