ภาษาไทย | English

Subject -> วิทยาศาสตร์ -> ทัศนาวิทยาศาสตร์ - พลังงานReading   Borrow
Author ผศ. สุพล บริพันธุ์
Publisher สำนักพิมพ์ เบสท์ บุ๊คส์
Access type­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
Subject­ วิทยาศาสตร์
Subject heading -
Content ID­ 02001678
ISBN 0000002001678
Year publisher 2006-12-13
Number of pages 46
Description "พลังงาน" เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ และนับวันยิ่งจะทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงาน จึงนับว่าเป็นสิ่งที่มีค่าควรแก่ความสนใจของบุคคลทั่วไปอย่างยิ่ง.........
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.125.76