ภาษาไทย | English

Subject -> วิทยาศาสตร์ -> ทัศนาวิทยาศาสตร์ - ไฟฟ้าReading   Borrow
Author ผศ. ยุทธนา จิตตะกวี
Publisher สำนักพิมพ์ เบสท์ บุ๊คส์
Access type­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
Subject­ วิทยาศาสตร์
Subject heading -
Content ID­ 02001679
ISBN 0000002001679
Year publisher 2006-12-13
Number of pages 47
Description ในปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่า ความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตที่มนุษย์ได้รับจากไฟฟ้านั้นมีมากมายเอนกประการ......
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.65.220