ภาษาไทย | English

Subject -> วิทยาศาสตร์ -> ทัศนาวิทยาศาสตร์ - โลหะReading   Borrow
Author รศ. กิตติ อมรรักษา
Publisher สำนักพิมพ์ เบสท์ บุ๊คส์
Access type­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
Subject­ วิทยาศาสตร์
Subject heading -
Content ID­ 02001680
ISBN 0000002001680
Year publisher 2006-12-13
Number of pages 45
Description มนุษย์รู้จักนำโลหะมาใช้ประโยชน์มาตั้งแต่สมัยโบราณและได้มีวิวัฒนาการมาตามลำดับ จนกระทั่งในปัจจุบันโลหะได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวง......
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.125.76