ภาษาไทย | English

Subject -> วิทยาศาสตร์ -> ทัศนาวิทยาศาสตร์ - โทรคมนาคมReading   Borrow
Author รศ. อาจณรงค์ ฐานสันโดษ
Publisher สำนักพิมพ์ เบสท์ บุ๊คส์
Access type­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
Subject­ วิทยาศาสตร์
Subject heading -
Content ID­ 02001682
ISBN 0000002001682
Year publisher 2006-12-13
Number of pages 46
Description เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การสื่อสารมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านธุรกิจ และทางด้านการเมือง.........
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.125.76