ภาษาไทย | English

Subject -> วิทยาศาสตร์ -> ทัศนาวิทยาศาสตร์ - จุลินทรีย์Reading   Borrow
Author รศ. สุภาพ ณ นคร
Publisher สำนักพิมพ์ เบสท์ บุ๊คส์
Access type­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
Subject­ วิทยาศาสตร์
Subject heading -
Content ID­ 02001685
ISBN 0000002001685
Year publisher 2006-12-13
Number of pages 46
Description หนังสือเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของจุลินทรีย์ในรูปแบบกะทัดรัดอ่านเข้าใจง่าย ประกอบกับภาพประกอบที่สวยงามทำให้ดึงดูดใจได้เป็นอย่างดี
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.125.76