ภาษาไทย | English

Subject -> วิทยาศาสตร์ -> น้ำสกัดชีวภาพ
Rating :
Rating Average : 0.00


Reading   Borrow
Author อ.อภิญา ศรีจันทราพันธุ์
Publisher สำนักพิมพ์ เบสท์ บุ๊คส์
Access type­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
Subject­ วิทยาศาสตร์
Subject heading -
Content ID­ 02001712
ISBN 0000002001712
Year publisher 2007-08-24
Number of pages 124
Description หนังสือน้ำสกัดชีวภาพ ฉบับนี้ เดิมได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการสอน สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชาเพิ่มเติม ในรายวิชาชื่อ การใช้น้ำสกัดชีวภาพในครัวเรือน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ และผู้สนใจในเรื่องน้ำสกัดชีวภาพไว้ใช้ในการศึกษาค้นคว้า โดยเนื้อหาในเล่มได้กล่าวถึงความหมายความสำคัญ ประวัติความเป็นมาของน้ำสกัดชีวภาพ รวมทั้งการผลิต การนำไปใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและการประหยัด นอกจากนี้ยังมีความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้น้ำสกัดชีวภาพ ในการผลิตเป็น น้ำยาล้างจานและน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์และปุ๋ย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันปัญหาแหล่งน้ำเน่าเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาทางการเกษตรรวมทั้งปัญหากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากคอกเลี้ยงสัตว์ จากน้ำเน่าเสีย ฯลฯ อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆนานัปการ ทำให้มีผู้สนใจศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างกว้างขวาง การศึกษาประโยชน์และการนำน้ำสกัดชีวภาพมาใช้นั้น เป็นทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ประหยัด สะดวก ปลอดภัย เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย ใครๆก็สามารถทำได้ไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีมากนัก ด้วยการนำเศษอินทรีย์ เช่น พืช ผัก ผลไม้ เศษอาหาร สัตว์ ที่เหลือใช้ มาหมักเป็นน้ำสกัดชีวภาพ............
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.31.206