ภาษาไทย | English

Subject -> ศิลปะและวัฒนธรรม -> เพลงดนตรีประวัติศาสตร์
Rating :
Rating Average : 0.00


Author พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือหายาก
Subject­ ศิลปะและวัฒนธรรม
Subject heading -
Content ID­ 03000005
ISBN
Year publisher 2014-03-07
Number of pages 15
Description จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร บรรยายเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยในสักษณะของบทกลอน
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.204.167