ภาษาไทย | English

Subject -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> เมืองแก้วยามมหาสงคราม
Rating :
Rating Average : 0.00


Author พระยาจินดารักษ์
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือหายาก
Subject­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
Subject heading -
Content ID­ 03000006
ISBN
Year publisher 2014-03-07
Number of pages 155
Description เป็นการเล่าเรื่องประสบการณ์ของผู้แต่ง ในช่วงสงครามโลกในเมืองแก้ว หรือประเทศอังกฤษ แบ่งออกเป็นสองตอน 1.ภัยทางอากาศ 2. ภัยทางทะเล
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.129.91