ภาษาไทย | English

Subject -> ศาสนาและปรัชญา -> สี่อิริยาบท
Rating :
Rating Average : 0.00


Author หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือหายาก
Subject­ ศาสนาและปรัชญา
Subject heading -
Content ID­ 03000007
ISBN
Year publisher 2014-03-07
Number of pages 26
Description สี่อิริยาบทเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ปาง หรือ กิริยาท่าทางของ พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย คือ นั่ง นอน ยืน เดิน
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.112.70