ภาษาไทย | English

Subject -> ศิลปะและวัฒนธรรม -> เรื่องเครื่องเงินเครื่องทองและลายไทย
Rating :
Rating Average : 0.00


Author สำนักนายกรัฐมนตรี
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือหายาก
Subject­ ศิลปะและวัฒนธรรม
Subject heading -
Content ID­ 03000010
ISBN
Year publisher 2014-03-10
Number of pages 37
Description .กล่าวถึงความรู้เบื้องต้น และแนวคิดพื้นฐานทางวิจิตรศิลป์ในเรื่องลายไทย การแกะสลักลวดลาย คร่ำเงิน คร่ำทอง ทำให้ผู้อ่านมีความรู้กว้างขวาง เป็นความรู้พื้นฐานในงานช่างศิลป์ไทย และยังให้เกิดความภูมิใจในมรดกเชิงช่างศิลป์ของไทย และซาบซึ้งในศิลปหัตถกรรมของบรรพบุรุษชาวสยาม
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.112.70