ภาษาไทย | English

Subject -> ศาสนาและปรัชญา -> เรื่องเมืองสวรรค์
Rating :
Rating Average : 0.00


Author พระยาอนุมานราชธน
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือหายาก
Subject­ ศาสนาและปรัชญา
Subject heading -
Content ID­ 03000012
ISBN
Year publisher 2014-03-10
Number of pages 101
Description ขึ้นชื่อว่าเมืองสวรรค์ใครๆก็อยากไปอยู่ สวรรค์นั้นอยู่ที่ใหน เป็นอย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ ได้พรรณนาเรื่องเมืองสวรรค์ไว้ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้นึกได้เห็นถึงสวรรค์แต่ละชั้นว่าเป็นอย่างไร
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.30.73