ภาษาไทย | English

Subject -> การเกษตรและชีววิทยา -> เรื่องเข้าของประเทศสยาม = The rice of Siam
Rating :
Rating Average : 0.00


Author สุวพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือหายาก
Subject­ การเกษตรและชีววิทยา
Subject heading -
Content ID­ 03000014
ISBN
Year publisher 2014-03-11
Number of pages 47
Description เรื่องเข้า(ข้าว)ของประเทศสยาม = The rice of Siam เป็นเอกสารบอกเล่าถึงเรื่องราวการปลูกข้าว การจำหน่าย การส่งออกข้าว การชลประทานเพื่อการเกษตร
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.210.77.106