ภาษาไทย | English

Subject -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> เรื่องตั้งหอพระสมุดวชิรญาณ
Rating :
Rating Average : 0.00


Author สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือหายาก
Subject­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
Subject heading -
Content ID­ 03000015
ISBN
Year publisher 2014-03-11
Number of pages 23
Description พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงร่วมกับพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นพระราชมรดกที่ได้รับมาจากพระราชชนก สร้างหอพระสมุด เพื่อรวบรวมหนังสือไทย-เทศ ที่พิมพ์ในสมัยนั้น พระราชทานนามว่า “หอพระสมุดวชิรญาณ” ตามสมณนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวช
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.129.91