ภาษาไทย | English

Subject -> ศิลปะและวัฒนธรรม -> เรื่องปี่พาทย์ไทย ปี่พาทย์มอญ ปี่พาทย์ชวา
Rating :
Rating Average : 0.00


Author มนตรี   ตราโมท
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือหายาก
Subject­ ศิลปะและวัฒนธรรม
Subject heading -
Content ID­ 03000016
ISBN
Year publisher 2014-03-11
Number of pages 40
Description เอกสารบอกเล่าเรื่องราวของ วงปี่พาทย์ เป็นวงดนตรีที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีประเภทตี เป่า และเครื่องประกอบจังหวะ ใช้บรรเลงในงานพระราชพิธีและพิธีต่าง ๆ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่อง ปี่พาทย์ไทย ปี่พาทย์มอญ ปี่พาทย์ชวา
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.112.70