ภาษาไทย | English

Subject -> ศาสนาและปรัชญา -> เรื่องพระเขี้ยวแก้ว
Rating :
Rating Average : 0.00


Author พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือหายาก
Subject­ ศาสนาและปรัชญา
Subject heading -
Content ID­ 03000017
ISBN
Year publisher 2014-03-11
Number of pages 57
Description เอกสารพระเขี้ยวแก้ว หรือ พระทาฐธาตุ คือพระทันตธาตุส่วนที่เป็นเขี้ยวของพระพุทธเจ้า พระเขี้ยวแก้วยังจัดเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ไม่แยกกระจัดกระจาย องค์มีลักษณะแข็งแกร่งรวมกันแน่น พุทธศาสนิกชนจึงมีความศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระเขี้ยวแก้วเป็นอย่างมาก
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.112.70