ภาษาไทย | English

Subject -> การศึกษา -> เรื่องโคลงที่ดีเยี่ยม
Rating :
Rating Average : 0.00


Author ไม่มีชื่อผู้แต่ง
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือหายาก
Subject­ การศึกษา
Subject heading -
Content ID­ 03000018
ISBN
Year publisher 2014-03-26
Number of pages 19
Description แนะนำ และรวบรวมโคลงที่ถูกลักษณะ มีการใช้วรรค การสัมผัสคำที่ถูกต้อง มีการสัมผัสเสียงสระเดียว มีสำนวนที่ลึกซึ้งอุปมาอุปไมย
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.140.84