ภาษาไทย | English

Subject -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> เรื่องพระราชลัญจกรและตราประจำตัวประจำตำแหน่ง
Rating :
Rating Average : 0.00


Author พระยาอนุมานราชธน
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือหายาก
Subject­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
Subject heading -
Content ID­ 03000021
ISBN
Year publisher 2014-03-27
Number of pages 72
Description พระราชลัญจกร คือตราที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ประทับ กำกับพระปรมาภิไธยและประทับกำกับเอกสารสำคัญ ที่ออกในพระปรมาภิไธย เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงพระราชอำนาจ และพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินหรือประจำรัชกาลนั้น ยังเป็นเครื่องมงคลอีกด้วย
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.140.84