ภาษาไทย | English

Subject -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> เล่าเรื่องไปชะวา ครั้งที่ 3 นับเป็นประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 67Author สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือหายาก
Subject­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
Subject heading -
Content ID­ 03000022
ISBN
Year publisher 2014-03-27
Number of pages 109
Description เล่าเรื่องไปชะวา รวบรวมข้อความทางประวัติศาสตร์ การเดินทางของผู้แต่งหนังสือ สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศชวา
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.204.167