ภาษาไทย | English

Subject -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> โคลงแสดงประวัติ พระเจ้าวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงษ์วัฒนเดชฯ
Rating :
Rating Average : 0.00


Author ไม่มีชื่อผู้แต่ง
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือหายาก
Subject­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
Subject heading -
Content ID­ 03000025
ISBN
Year publisher 2014-03-27
Number of pages 44
Description ชีวประวัติ พระเจ้าวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงษ์วัฒนเดช กับแม้นในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ กรมพระภาณุพันธวงษวรเดช แต่งในรูปแบบของโคลง
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.140.84