ภาษาไทย | English

Subject -> ศาสนาและปรัชญา -> โสฬสปัญหา ภาค 5
Rating :
Rating Average : 0.00


Author พระอริยวงศาคตญาณ (สา)
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือหายาก
Subject­ ศาสนาและปรัชญา
Subject heading -
Content ID­ 03000030
ISBN
Year publisher 2014-03-28
Number of pages 37
Description โสฬสปัญหา เป็นธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา อุดมด้วยปัญญา พระสูตรนี้ได้รับการยกย่องมากที่สุดในวงการอภิปรัชญาว่า เป็นเลิศทั้งในด้านอรรถ เลิศทั้งในด้านพยัญชนะ
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30