ภาษาไทย | English

Subject -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> การสงครามป้อมค่ายประชิต ปาฐะกถา เล่ม 1
Rating :
Rating Average : 0.00


Author พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
Publisher ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
Access type­ หนังสือหายาก
Subject­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
Subject heading -
Content ID­ 03000033
ISBN
Year publisher 2014-03-31
Number of pages 70
Description เรื่องการสงครามโลกครั้งที่ ๑ ซึ่งเกิดในประเทศอังกฤษ กล่าวไว้ถึง สงครามในสนามเพลาะ การตีและการโต้ระหว่างสองฝ่าย ตลอดจนการลำเลียงต่างๆ การทำนุบำรุงทางการทหาร การใช่อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ในการสงคราม
 

Rating :
  Vote
Review
Topic
Description
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.140.84